1. sklerofyll

  sklerofyll, blad hos hårdbladsväxt.
 2. lövtäkt

  lövtäkt, insamling av löv och späda kvistar, vanligen till foder, se hamling.
 3. koripetal

  koripetal, detsamma som fribladig.
 4. mindre hackspett

  mindre hackspett, Dendrocopos minor, art i fågelfamiljen hackspettar.

 5. kanin

  kanin är ett tamt djur som härstammar från vildkanin.
 6. levande korset

  levande korset, ett kors från vilket det växer långa rankor eller grenar med löv.
 7. etruskernoshörning

  etruskernoshörning, Dicerorhinus etruscus, utdöd art i hovdjursfamiljen noshörningar.
 8. fyllotaxis

  fyllotaxis, växters förmåga att alltefter ljustillgången rikta bladen så att de får så mycket ljus som möjligt.
 9. sporofyll

  sporofyll, sporangiebärande blad hos lummerväxter, fräkenväxter och ormbunkar liksom ståndare och fruktblad hos fanerogamer.
 10. Eslöv

  Eslöv, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).