1. växtornamentik

  växtornamentik, den vid sidan av geometriska ornament dominerande typen av utsmyckningsmönster.
 2. mulm

  mulm, det lösa material inuti ihåliga träd som består av rester av svampinfekterad ved, insekter, gamla fågelbon, döda djur, löv etc.
 3. Norska Lejonorden

  Norska Lejonorden, norska Den Norske Løve, orden instiftad 1904 av Oscar II som en norsk motsvarighet till Serafimerorden.
 4. fyllomani

  fyllomani, tillstånd då blad eller bladdelar utvecklas från ställen på växten där blad normalt ej utvecklas, t.ex. från bladytan hos vissa begonior och från frukten hos äpple.
 5. centralamerikansk flodsköldpadda

  centralamerikansk flodsköldpadda, Dermatemys mawei, den enda arten i familjen centralamerikanska flodsköldpaddor.
 6. blomstermånad

  blomstermånad, ett i svenska almanackor till och med år 1900 använt parallellt namn på månaden maj.
 7. fyllosilikater

  fyllosilikater, skiktsilikater, typ av silikat vars struktur karakteriseras av skikt uppbyggda av SiO 4-tetraedrar som delar tre av sina syreatomer med närmast belägna tetraedrar.
 8. fyllokinon

  fyllokinon, fytonadion, vitamin K1, en svagt gul olja, som är ett derivat av menadion.
 9. lövskog

  lövskog är skog som till största delen består av lövträd.
 10. pytonormar

  pytonormar, Pythonidae, familj ormar med ca 30 arter i tropiska och subtropiska delar av Afrika söder om Sahara och från södra och sydöstra Asien till Australien.