1. fälla

  2fäll`a verb fällde fällt, pres. fäller ORDLED: fäll-er SUBST.: fällande, fällning
  Svensk ordbok
 2. beta

  1be`ta verb ~de ~t ORDLED: bet-ar SUBST.: betande, betning; 1bete (till 2)
  Svensk ordbok
 3. lek

  1lek subst. ~en ~ar ORDLED: lek-en
  Svensk ordbok
 4. blad

  blad subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blad-et
  Svensk ordbok