1. violskinn

  violskinn, Tulasnella violeaskinnsvampsart i basidsvampsordningen Cantharellales.
 2. fyllokladium

  fyllokladium, stamdel av ett skott vilken övertagit bladets uppgifter i samband med att det blivit bladlikt utplattat, samtidigt som de egentliga bladen mer eller mindre helt försvunnit.
 3. nödfoder

  nödfoder, hjälpfoder , foder som använts i tider av brist men vars näringsvärde normalt inte är tillfredsställande eller som är för arbetskrävande att samla in.
 4. vide

  vide är namn på flera buskar och små träd.
 5. fyllokladium

  fyllokladium, grynigt eller mer eller mindre bladlikt fjäll som hos bägarlavar, trattlavar och påskrislavar sitter i stort antal på de bålgrenar som utgår från den primära, basala bålen.
 6. simpromotion

  simpromotion, ceremoni med akademiska förebilder efter avlagda prov på färdigheter i simning.
 7. fagning

  fagning, ”vårstädning” av lövängar, varvid nedfallna grenar och kvistar samt oförmultnade löv räfsas bort från slåtterytorna och bränns.
 8. Harpacticoida

  Harpacticoida, det vetenskapliga namnet på en ordning i kräftdjursklassen hoppkräftor.
 9. penselfotingar

  penselfotingar, Polyxenidae , familj mångfotingar som hör till ordningen dubbelfotingar och kännetecknas av att de har hårknippen längs kroppens sidor.
 10. mesofyll

  mesofyll, den gröna parenkymvävnaden mellan de två epidermisskikten i ett växtblad.