1. labbar

  labbar, Stercorariidae, familj måsfåglar med sju arter, vanligen fördelade på de två släktena Stercorarius med tre arter på norra halvklotet ( fjällabb, kustlabb och bredstjärtad labb) och Catharacta med en art ( storlabb) i norra Atlanten och tre arter i Antarktis, Subantarktis och södra Sydamerika.
 2. Kent Labben Carlson

  Carlson, Kent (” Labben”), född 1951, seglare.
 3. Britta Marakatt-Labba

  Marakatt-Labba, Britta, född 1951, konstnär.

 4. vadarfåglar

  vadarfåglar, Charadriiformes , ordning fåglar med underordningarna vadare, måsfåglar och alkfåglar, totalt ca 350 arter.
 5. öronsälar

  öronsälar, Otariidae, familj säldjur med 14 arter, de flesta på södra halvklotet och ingen i norra Atlanten.

 6. havstrut

  havstrut, Larus marinus, art i fågelfamiljen måsar.
 7. samisk konst.

  samisk konst. Den samiska konstens uppkomst är okänd.
 8. samisk litteratur.

  samisk litteratur. De tidigaste verken på samiska är översättningar av religiös litteratur.
 9. måsfåglar

  måsfåglar, Lari , underordning vadarfåglar som omfattar familjerna labbar, måsar, saxnäbbar och tärnor.
 10. fjällabb

  fjällabb, fjäll-labb, Stercorarius longicaudus [-ka u-], art i fågelfamiljen labbar.