1. lava

  lava, bergartssmälta (magma) som flutit ut på den fasta jordytan, men även namnet på stelningsprodukten, dvs. lavabergarten.
 2. Australian Labor Party

  Australian Labor Party, ALP, från 1918 officiellt namn på den australiska arbetarrörelsens politiska gren.
 3. American Federation of Labor

  American Federation of Labor, AFL, fackförbund i USA, bildat 1886 med Samuel Gompers som ledare, 1924 efterträdd av William Green.
 4. Knights of Labor

  Knights of Labor, före 1879 The Noble Order of the Knights of Labor, Arbetets riddare, 1800-talets största amerikanska arbetarorganisation.
 5. AT&T Labs

  AT&T Labs, forsknings- och utvecklingslaboratorier tillhörande AT&T (American Telephone & Telegraph Co.), tidigare namn bl.a. Bell Laboratories.
 6. American Labor Party

  American Labor Party, ALP, amerikanskt politiskt parti, verksamt 1936–56, endast i delstaten New York.
 7. labil

  labil, som har dålig jämvikt, ostadig, vacklande.
 8. Samuel Gompers

  Gompers, Samuel, 1850-1924, amerikansk arbetarledare.
 9. Ohře

  Ohře, tyska Eger, flod i norra Tjeckien; 310 km lång.
 10. MAX IV-laboratoriet

  MAX IV-laboratoriet, till 2010 MAX-lab, Microtron Accelerator for X-rays, acceleratorlaboratorium vid Lunds universitet för forskning med synkrotronstrålning inom fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap samt för forskning inom acceleratorfysik.