1. Tjeckien

  Tjeckien är ett land i mellersta Europa.

 2. IceCube

  IceCube, neutrinoteleskop vid sydpolen i Antarktis inlandsis.
 3. Second Life

  Second Life, virtuell värld baserad på internet.

 4. Kate Winslet

  Winslet, Kate, född 1975, brittisk skådespelerska.

 5. första maj

  första maj, arbetarrörelsens demonstrationsdag.

 6. Bell Laboratories

  Bell Laboratories, forsknings- och utvecklingslaboratorier, äldre namn på AT&T Labs.
 7. AFL

  AFL, amerikansk arbetarorganisation, se American Federation of Labor.
 8. Liberaldemokratiska partiet

  Liberaldemokratiska partiet, engelska Liberal Democrats, brittiskt politiskt parti som bildades efter sammanslagning 1988 av Liberala partiet (Liberal Party) och Socialdemokratiska partiet (Social Democratic Party).

 9. CIO

  CIO, Congress of Industrial Organizations, amerikanskt fackförbund 1935–55.
 10. Labour Day

  Labour Day, brittisk benämning sedan 1892 på första maj, som av Andra internationalen 1889 proklamerades som allmän demonstrationsdag för arbetarrörelsen.