1. Ladugårdslandet

  Ladugårdslandet, före 1885 namn på stadsdelen Östermalm i Stockholm.
 2. ladugård

  ladugård, kostall, byggnad för huvudsakligen nötkreatur.

 3. Ladbrokes plc

  Ladbrokes plc, London, ett av världens ledande och äldsta spelföretag.

 4. Ladakh-bergen

  Ladakhbergen, Ladākh, bergskedja i norra Pakistan och norra Indien; 370 km lång.

 5. Jim Jones

  Jones, James (Jim), 1931–78, amerikansk sektledare, grundare och ledare av Peoples Temple, som blivit känd för ett massjälvmord 18 november 1978.

 6. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 9. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.