1. vila

  2vi`la verb ~de ~t ORDLED: vil-ar SUBST.: vilande; 1vila (till 1)
  Svensk ordbok
 2. växel

  väx´el subst. ~n växlar ORDLED: växl-ar
  Svensk ordbok
 3. öde

  1ö`de subst. ~t ~n ORDLED: öd-et
  Svensk ordbok
 4. stark

  stark adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok
 6. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok
 7. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok