1. expresstudsare

  expresstudsare, ett grovkalibrigt jaktvapen för storviltjakt i vilket man använder kraftigt laddade patroner.
 2. partikeldetektor

  partikeldetektor, utrustning för registrering och mätning av laddade partiklars energi.
 3. rymdladdning

  rymdladdning, term inom elektrotekniken för ett elektriskt laddat område med tredimensionell utbredning i rymden.
 4. rutenater

  rutenater, negativt laddade, komplexa joner av rutenium och deras salter.
 5. blixt

  blixt är en elektrisk urladdning som uppkommer mellan positivt och negativt laddade fält, se åska.
 6. mynningsladdare

  mynningsladdare, skjutvapen där krut och projektil laddas genom eldrörets mynning.
 7. astronomisk avståndsbestämning

  astronomisk avståndsbestämning, beräkning av avstånd mellan astronomiska objekt.
 8. Jean Lurçat

  Lurçat, Jean, 1892–1966, fransk målare och grafiker, mest känd som tapetkonstnär; bror till André Lurçat.
 9. kameraindustri

  kameraindustri, företagssektor för produktion av optik, teknik och lagringsmedier för registrering av analog och digital bild och film.
 10. tvål

  tvål är ett rengöringsmedel som sänker vattnets ytspänning och löser upp olja, fett och smutspartiklar.