1. chans

  chans, positivt laddat ord i betydelsen sannolikheten för en önskad händelse; möjlighet.
 2. unipolär transistor

  unipolär transistor, inom elektroniken en transistor där strömtransporten sker med laddningsbärare av enbart en polaritet, dvs. antingen positivt laddade hål (p-kanaltransistor) eller negativt laddade elektroner (n-kanaltransistor).
 3. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 4. neutrinoastronomi

  neutrinoastronomi, studium av astronomiska objekt med hjälp av neutriner.
 5. fotocell

  fotocell, anordning som omvandlar infallande ljus till en elektrisk ström använd för att mäta ljusintensitet.
 6. högenergiastrofysik

  högenergiastrofysik, studiet av mycket energirika processer i universum genom den energirika strålning som de ger upphov till.
 7. komprimering

  komprimering är att trycka ihop något så att det tar mindre plats.
 8. adware

  adware, reklamprogram, programvara för datorer som automatiskt visar eller laddar ned reklambudskap.
 9. telluriter

  telluriter, äldre namn på salter innehållande negativt laddade joner av fyrvärd tellur, numera kallade tellurater.
 10. primärcell

  primärcell kan ett batteri kallas som inte kan laddas upp på nytt.