1. elementarladdning

  elementa`rladdning subst. ~en ORDLED: ele-ment-ar--ladd-ning-en
  Svensk ordbok
 2. atomkärna

  atomkärna [-å`m-] subst. ~n atomkärnor ORDLED: a-tom--kärn-an
  Svensk ordbok
 3. förladdning

  fö`rladdning subst. ~en ~ar ORDLED: för--ladd-ning-en
  Svensk ordbok
 4. gasurladdning

  ga`surladdning subst. ~en ~ar ORDLED: gas--ur-ladd-ning-en
  Svensk ordbok
 5. kontantkort

  kontan`tkort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kont-ant--kort-et
  Svensk ordbok
 6. känsloladdad

  kän`sloladdad adj. känsloladdat ORDLED: kän-slo--ladd-ad
  Svensk ordbok
 7. brytvapen

  bry`tvapen subst. brytvapnet, plur. ~, best. plur. brytvapnen ORDLED: bryt--vapn-et
  Svensk ordbok
 8. skjutfärdig

  skju`tfärdig adj. ~t ORDLED: skjut--färd-ig
  Svensk ordbok
 9. ebonitstav

  eboni`tstav subst. ~en ~ar ORDLED: ebon-it--stav-en
  Svensk ordbok
 10. urladdare

  u`rladdare subst. ~n äv. urladdarn, plur. ~, best. plur. urladdarna ORDLED: ur--ladd-ar-en
  Svensk ordbok