1. invertsåpa

  invert`såpa subst. ~n invertsåpor ORDLED: in-vert--såp-an
  Svensk ordbok
 2. urladdningsrör

  u`rladdningsrör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ur-ladd-nings--rör-et
  Svensk ordbok
 3. jon

  jon subst. ~en ~er [jo´n-] ORDLED: jon-en
  Svensk ordbok
 4. hagelgevär

  ha`gelgevär subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hagel--ge-vär-et
  Svensk ordbok
 5. flädermärgskula

  flä`dermärgskula subst. ~n flädermärgskulor ORDLED: fläder-märgs--kul-an
  Svensk ordbok
 6. kärnladdning

  kä`rnladdning subst. ~en ~ar ORDLED: kärn--ladd-ning-en
  Svensk ordbok
 7. laddning

  ladd`ning subst. ~en ~ar ORDLED: ladd-ning-en
  Svensk ordbok
 8. elektricitet

  elektricite´t subst. ~en ORDLED: elektr-ic-itet-en
  Svensk ordbok
 9. gevär

  gevä´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ge-vär-et
  Svensk ordbok
 10. urladdning

  u`rladdning subst. ~en ~ar ORDLED: ur--ladd-ning-en
  Svensk ordbok