1. revolver

  revolver [-vål´-] subst. ~n revolvrar ORDLED: re-volvr-ar
  Svensk ordbok
 2. blind

  blind adj. blint
  Svensk ordbok
 3. eländig

  eländig [e`- el. -än´-] adj. ~t ORDLED: e-länd-ig
  Svensk ordbok
 4. elektrisk

  elek´trisk adj. ~t ORDLED: elektr-isk
  Svensk ordbok
 5. roulett

  roulett [rolet´ el. rulet´] äv. rulett [rulet´] subst. ~en ~er ORDLED: r(o)ul-ett-en
  Svensk ordbok
 6. skott

  skott [skåt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skott-et
  Svensk ordbok