1. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 2. västernfilm

  västernfilm, västern, western, filmgenre som utvecklats ur historien, berättelserna och legenderna om koloniseringen av USA:s västra delar (”vilda västern”).
 3. pumpgevär

  pumpgevär, repetervapen som man laddar om genom att röra framstocken bakåt och framåt.
 4. expresstudsare

  expresstudsare, ett grovkalibrigt jaktvapen för storviltjakt i vilket man använder kraftigt laddade patroner.
 5. partikeldetektor

  partikeldetektor, utrustning för registrering och mätning av laddade partiklars energi.
 6. rymdladdning

  rymdladdning, term inom elektrotekniken för ett elektriskt laddat område med tredimensionell utbredning i rymden.
 7. rutenater

  rutenater, negativt laddade, komplexa joner av rutenium och deras salter.
 8. mynningsladdare

  mynningsladdare, skjutvapen där krut och projektil laddas genom eldrörets mynning.
 9. astronomisk avståndsbestämning

  astronomisk avståndsbestämning, beräkning av avstånd mellan astronomiska objekt.
 10. Jean Lurçat

  Lurçat, Jean, 1892–1966, fransk målare och grafiker, mest känd som tapetkonstnär; bror till André Lurçat.