1. PMOS

  PMOS, MOS-transistor med ledande kanal av p-typ, dvs. där den elektriska strömledningen sker med positivt laddade hål.
 2. Rutherfords atommodell

  Rutherfords atommodell beskriver atomen som uppbyggd av en positivt laddad kärna omgiven av ett hölje av elektroner.
 3. gyrofrekvens

  gyrofrekvens, cyklotronfrekvens , frekvensen för den periodiska rörelsen hos laddade partiklar i ett magnetiskt fält.
 4. titanater

  titanater, negativt laddade komplexa joner av titan, t.ex. trioxotitanat( IV), TiO 3 2−, och deras salter.
 5. p-ledning

  p-ledning innebär att den elektriska ledningen i en halvledare sker med ”hål” (brist på elektroner).
 6. platiniter

  platiniter, äldre benämning på negativt laddade komplexa joner av platina( II), numera benämnda platinater.
 7. Olle Skagerfors

  Skagerfors, Olle, 1920–97, konstnär.
 8. opkonst

  opkonst, optisk konst, riktning inom den sena modernismen vilken som strömning först manifesterade sig vid slutet av 1950-talet och var mest utbredd vid mitten av 60-talet.
 9. elektricitet

  elektricitet, fenomen som sammanhänger med anhopning och förflyttning av elektroner.
 10. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.