1. gasurladdning

  ga`surladdning subst. ~en ~ar ORDLED: gas--ur-ladd-ning-en
  Svensk ordbok
 2. urladdare

  u`rladdare subst. ~n äv. urladdarn, plur. ~, best. plur. urladdarna ORDLED: ur--ladd-ar-en
  Svensk ordbok
 3. urladdningsrör

  u`rladdningsrör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ur-ladd-nings--rör-et
  Svensk ordbok
 4. filformat

  filformat, i datorsammanhang representation av information i datorer.

 5. urladdning

  u`rladdning subst. ~en ~ar ORDLED: ur--ladd-ning-en
  Svensk ordbok
 6. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 7. elektricitet

  elektricitet, fenomen som sammanhänger med anhopning och förflyttning av elektroner.
 8. mobiltelefoni

  mobiltelefoni innebär att små bärbara radiotelefoner, mobiltelefoner, är anslutna till telenätet.

 9. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 10. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.