1. bärnsten

  bärnsten, succinit, ålderdomligt och dialektalt även rav, fossil barrträdskåda vilken bildat en amorf, fast produkt bestående av olika sorters hartser, bärnstenssyra och eteriska oljor.
 2. spektroskopi

  spektroskopi, benämning på en mängd olika metoder som använder ljus (elektromagnetisk strålning) eller partikelstrålning (neutroner, elektroner m.m.) för att undersöka material, ytor, molekyler, atomer och atomkärnor.
 3. invandrare

  invandrare, immigrant, person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år.

 4. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.
 5. elektroniskt papper

  elektroniskt papper, e-papper, digitalt papper, elektroniskt presentationsmedium som efterliknar vanligt papper.
 6. solcell

  solcell är en ljuskänslig elektronisk komponent som omvandlar solstrålning till el.
 7. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 8. luftvapen

  luftvapen, vapen (luftgevär och luftpistol) där projektilen drivs ut ur pipan med komprimerad luft eller koldioxid.
 9. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 10. automatisering

  automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.