1. gruva

  gruva är en plats där man bryter malm eller kol eller andra mineral.
 2. Hans Bethe

  Bethe, Hans Albrecht, född 2 juli 1906, död 6 mars 2005, tysk-amerikansk fysiker, professor vid Cornell University, USA, 1937–75.
 3. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 4. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 5. hällristning

  hällristning, arkeologisk benämning på symboler och avbildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock.
 6. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 7. patron

  patron är ammunition till framför allt eldhandvapen.
 8. dosframkallning

  dosframkallning, framkallning av traditionell fotografisk film i en ljustät behållare av plast eller metall som medger att framkallningen hanteras i dagsljus.
 9. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 10. Shusaku Endo

  Endo, Shusaku, japanska Endō Shusakū, 1923–96, japansk författare.