1. polaroidfotografi

  polaroidfotografi är ett sätt att få färdiga bilder ur en kamera strax efter fotograferingen.
 2. tjerenkovstrålning

  tjerenkovstrålning, strålning som utsänds när laddade partiklar rör sig genom ett transparent medium, med brytningsindex n > 1, och deras hastighet v överskrider ljusets hastighet i mediet, dvs. v > c/n.
 3. elektrokemisk potential

  elektrokemisk potential, lägesenergi per jon, begrepp använt framför allt inom cellfysiologi.
 4. bildformat

  bildformat, i datorsammanhang representation av bilder i datorer.
 5. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.
 6. DELPHI

  DELPHI, Detector with Lepton Photon and Hadron Identification, avancerat mätinstrument för studier i partikelfysik vid CERN nära Genève.
 7. transport-ATPaser

  transport-ATPaser , membranbundna enzymer som transporterar joner genom membraner från en lägre till en högre koncentration av jonen.
 8. psykoanalys

  psykoanalys, dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer.
 9. cripteori

  cripteori (av engelska cripple 'krympling'), samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv för att analysera normalitet och makt, främst ur ett funktionsnedsättningsperspektiv.

 10. ubåt

  ubåt är en förkortning av undervattensbåt.