1. ortnamn

  ortnamn, toponym, namn på geografisk lokalitet i vid mening.
 2. César Franck

  Franck, César, 1822–90, belgisk-fransk tonsättare och organist.
 3. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 4. folkomröstning

  folkomröstning, referendum, omröstning vari medborgarna direkt tar ställning i en politisk sakfråga.

 5. artilleri

  artilleri, benämning på tyngre rekylerande eldrörsvapen samt vissa raket- och robotvapen.
 6. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 7. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 8. EISCAT

  EISCAT, European Incoherent Scatter Scientific Association, europeisk samarbetsorganisation bildad 1975 för att med radarsystem utforska jonosfären och den övre atmosfären på hög latitud.
 9. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 10. kemisk bindning

  kemisk bindning, den attraktion som sammanfogar atomer till molekyler eller till vissa typer av fasta kroppar.