1. bondkomik

  bondkomik, folkligt inriktad scenisk underhållning, vanligen på dialekt.
 2. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 3. poker

  poker, kortspel som spelas (med eller utan joker) av två–tio spelare, som i given får två–fem kort var (olika varianter förekommer).

 4. macOS

  macOS, tidigare Mac OS, Mac OS X och OS X, operativsystem på Macdatorer tillverkade av Apple Inc.

 5. dialys

  dialys, teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska med hjälp av diffusion genom ett poröst (semipermeabelt) membran.
 6. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 7. gauge

  gauge, engelsk fackterm som står för några av de mest fundamentala begreppen inom den moderna fysiken, särskilt inom kvantfältteorin.
 8. vampyrfilm

  vampyrfilm, undergenre inom skräckfilmen med vampyrer som huvudsakligt skräckelement.

 9. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 10. Halleffekt

  Halleffekt, elektrisk spänning som uppstår tvärs över en tunn platta, då man skickar en ström längs plattan och samtidigt lägger ett magnetfält vinkelrätt mot den.