1. unipolär transistor

  unipolär transistor, inom elektroniken en transistor där strömtransporten sker med laddningsbärare av enbart en polaritet, dvs. antingen positivt laddade hål (p-kanaltransistor) eller negativt laddade elektroner (n-kanaltransistor).
 2. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 3. neutrinoastronomi

  neutrinoastronomi, studium av astronomiska objekt med hjälp av neutriner.
 4. fotocell

  fotocell, anordning som omvandlar infallande ljus till en elektrisk ström använd för att mäta ljusintensitet.
 5. högenergiastrofysik

  högenergiastrofysik, studiet av mycket energirika processer i universum genom den energirika strålning som de ger upphov till.
 6. adware

  adware, reklamprogram, programvara för datorer som automatiskt visar eller laddar ned reklambudskap.
 7. telluriter

  telluriter, äldre namn på salter innehållande negativt laddade joner av fyrvärd tellur, numera kallade tellurater.
 8. primärcell

  primärcell kan ett batteri kallas som inte kan laddas upp på nytt.
 9. jonisationsenergi

  jonisationsenergi, den minsta energi som krävs för att frigöra en elektron från en neutral eller positivt laddad atomär partikel.
 10. PMOS

  PMOS, MOS-transistor med ledande kanal av p-typ, dvs. där den elektriska strömledningen sker med positivt laddade hål.