1. batteri

  batteri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: batt-eri-et
  Svensk ordbok
 2. elektrisk

  elek´trisk adj. ~t ORDLED: elektr-isk
  Svensk ordbok
 3. roulett

  roulett [rolet´ el. rulet´] äv. rulett [rulet´] subst. ~en ~er ORDLED: r(o)ul-ett-en
  Svensk ordbok
 4. skott

  skott [skåt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skott-et
  Svensk ordbok
 5. blind

  blind adj. blint
  Svensk ordbok