1. Kansas–Nebraska-lagen

  Kansas–Nebraska-lagen, amerikansk lag som antogs 1854 för att ge Kansas och Nebraska status som territorier.
 2. Hammurabis lag

  Hammurabis lag, Codex Hammurabi, samling lagtexter utfärdade av den babyloniske kungen Hammurabi på 1700-talet f.Kr.
 3. lagen om Antarktis

  lagen om Antarktis, lag (2006:924) som har till syfte att säkerställa att Sverige lever upp till de internationella reglerna för skydd och bevarande av miljön i Antarktis.

 4. Jim Crow-lagarna

  Jim Crow-lagarna, benämning på delstatliga och lokala rasåtskillnadslagar i USA från och med slutet av 1800-talet, huvudsakligen (men inte enbart) stiftade i sydstaterna; ”Jim Crow” var en allmän, nedsättande benämning på en svart person.
 5. EES-lagen

  EES-lagen, benämning på den numera upphävda lagen om ett europeiskt samarbetsområde.
 6. PSI-lagen

  PSI-lagen, vanligen använt namn på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning. 

 7. saliska lagen

  saliska lagen, de saliska frankernas (saliernas) lag från omkring 500 e.Kr.
 8. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 9. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 10. lag

  lag, vattenlösning av t.ex. socker och/eller ättika som används i matberedningen.