1. Kansas–Nebraska-lagen

  Kansas–Nebraska-lagen, amerikansk lag som antogs 1854 för att ge Kansas och Nebraska status som territorier.
 2. Hawley–Smoot-lagen

  Hawley–Smoot-lagen, amerikansk lag från 1930 som innebar att USA höjde sina tullar till rekordnivå, främst i avsikt att skydda det egna jordbruket, som led svårt under depressionen.
 3. Wheeler–Howard-lagen

  Wheeler–Howard-lagen, Indian Reorganization Act, amerikansk lag från 1934 som möjliggjorde ökat självstyre för indianfolken i reservaten.
 4. Keplers lagar

  Keplers lagar, tre empiriska regler för planeternas rörelser.
 5. Ohms lag

  Ohms lag säger att strömstyrkan I i en ledare­ är proportionell mot potential­skill­naden U mellan dess ändar, dvs.
 6. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.
 9. Boyles lag

  Boyles lag säger att produkten av trycket p och volymen V hos en gasmassa med konstant temperatur och oföränderligt innehåll är konstant (pV = konstant).

 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.