1. Hess lag

  Hess lag säger att entalpiändringen för en reaktion är oberoende av reaktionsvägen.
 2. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kungen 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.
 3. parlamentarism

  parlamentarism betyder att ett land styrs av en regering som har stöd av landets parlament.
 4. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 7. lag

  lag, vattenlösning av t.ex. socker och/eller ättika som används i matberedningen.
 8. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).
 9. Bouguer–Lambert–Beers lag

  Bouguer–Lambert–Beers lag, Bouguers lag, Lambert–Beers lag, fysikalisk-kemisk lag som beskriver hur mycket ljus som absorberas vid passage genom ett system innehållande en viss mängd ljusabsorberande ämne.
 10. karma

  karma är lagen om handlingar och hur dessa påverkar en människas liv och livet efter detta.