1. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 2. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 3. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok
 4. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 5. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 6. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok
 7. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 8. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok