1. Lagrange-interpolation

  Lagrange-interpolation, interpolationsförfarande som innebär att man konstruerar ett polynom med gradtalet n–1 genom n olika givna punkter.
 2. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 3. La Granja

  La Granja, slotts- och parkanläggning i Segovia, Spanien, uppförd i barockstil under 1700-talets första hälft av Filip V.
 4. La Gran Sabana

  La Gran Sabana, område i östra Venezuela; för belägenhet se landskarta Venezuela.
 5. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 6. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 7. biom

  biom är ett stort område på land där växterna, djuren och miljön fungerar tillsammans på ett särskilt sätt.
 8. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 9. serotonin

  serotonin, enteramin, 5-hydroxitryptamin, 5-HT, en monoamin som bildas från aminosyran tryptofan.

 10. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.