1. magsäck

  magsäck, ventrikel, ventriculus, gaster, hos ryggradsdjur inklusive människan en utvidgad del av mag–tarmkanalen som följer efter matstrupen.
 2. morot

  morot, Daucus carota, art i familjen flockblomstriga växter.
 3. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 4. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 5. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 6. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna, vit dvärg, kompakt stjärnrest som utgör slutstadiet i lättare stjärnors utveckling.
 7. organsystem

  organsystem är flera organ i kroppen som samarbetar.
 8. verkningsgrad

  verkningsgrad, förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.
 9. serotonin

  serotonin, enteramin, 5-hydroxitryptamin, 5-HT, en monoamin som bildas från aminosyran tryptofan.

 10. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.