1. Lagtinget

  Lagtinget, den ena av det norska Stortingets två avdelningar, se Norge (Statsskick och politik).
 2. lagtolkning

  lagtolkning, sammanfattande benämning på de förfaranden och metoder med vilkas hjälp juristerna söker fastställa den rätta meningen i en författningstext eller, om denna mening inte är möjlig att utröna, finna den lösning på ett rättstillämpningsproblem som har det starkaste stödet i gällande regler.
 3. Lagtinget

  Lagtinget, Färöarnas nationalförsamling, se Färöarna (Statsskick och politik).
 4. teleologisk lagtolkning

  teleologisk lagtolkning, metod att tolka innebörden av ett lagstadgande som utgår från stadgandets ändamål.
 5. Lagtinget

  Lagtinget, sedan 1993 namn på Ålands folkrepresentation (tidigare Landstinget), se Åland.
 6. lagt

  lagt se lägga
  Svensk ordbok
 7. analogisk lagtolkning

  analogisk lagtolkning, användning av en lagregel utanför dess språkliga betydelseområde.
 8. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 9. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 10. folkvandringstiden

  folkvandringstiden, i europeisk historia benämning på perioden ca 370–600.