1. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 2. gås

  gås, domesticerade former av grågås samt av svangås. För vilda arter av gås, se gäss.
 3. ackja

  ackja, akja , samisk släde, dragen av ren, byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord och i varierande former.
 4. Virginia Woolf

  Woolf, född Stephen, Virginia, född 25 januari 1882, död 28 mars 1941, brittisk författare.

 5. lägg

  lägg, visst antal blad i t.ex. en bok som lagts samman och bildar en enhet.
 6. Pieter de Hooch

  de Hooch (även Hoogh), Pieter, född 1629, död efter 1684, nederländsk målare.
 7. flyttfåglar

  flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern.
 8. jorduggla

  jorduggla, Asio flammeus, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 9. glidlager

  glidlager, lager där krafterna överförs mellan glidytor på en rörlig och en stillastående maskindel, t.ex. axel och lagerskål, utan förmedling av några specialelement (till skillnad mot rullningslager).
 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.