1. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 2. Alexander den store

  Alexander den store var en grekisk kung som genom krig blev härskare över världens då, på 330-talet före Kristus, största rike.
 3. lagtempo

  la`gtempo subst. ~t ~n; kortform för lagtempolopp ORDLED: lag--temp-ot
  Svensk ordbok
 4. lagtima

  la`gtima adj., ingen böjning ORDLED: lag--tima
  Svensk ordbok
 5. flyttfåglar

  flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern.
 6. Niels Bohr

  Bohr, Niels, född 7 oktober 1885, död 18 november 1962, dansk fysiker, centralgestalt i utformningen av den moderna atomteorin, professor vid Köpenhamns universitet 1916–56.
 7. ledarskap

  ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag.
 8. breddgrad

  breddgrad används för att ange ett läge på jorden, en position.
 9. neandertalmänniskan

  neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, art i familjen hominider som levde för 400 000–30 000 år sedan i Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, södra Storbritannien, Spanien och norra delen av Mellanöstern.

 10. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.