1. stång

  stång subst. ~en stänger [stäŋ´-] ORDLED: stång-en
  Svensk ordbok
 2. pik

  pik subst. ~en ~ar ORDLED: pik-en
  Svensk ordbok
 3. låna

  lå`na verb ~de, ~t; perf. part. plur. ~de äv. lånta ORDLED: lån-ar SUBST.: lånande; lån
  Svensk ordbok
 4. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok