1. Hokusai

  Hokusai, egentligen Katsushika Hokusai, 1760–1849, japansk konstnär.
 2. Stålmannen

  Stålmannen, engelska Superman, amerikansk seriefigur skapad av Jerome Siegel (1914–96; text) och Joseph Shuster (1914–92; bild).

 3. lanolin

  lanolin, ullfett, som består av estrar av fettsyror och steroler eller andra alkoholer.
 4. Honos

  Honos (latin), i romersk religion Äran personifierad, ofta förbunden med Tapperheten, Virtus; enbart i Rom tillägnades de gemensamt tre tempel.
 5. banderoll

  banderoll, smalt, långt band (vimpel) på lans; sedan 1700-talet även använt som dekoration på trumpeter och militära fanor (i form av flätade snören med tofsar).
 6. länsarbetsnämnd

  länsarbetsnämnd, LAN, till 2007 regionalt organ inom Arbetsmarknadsverket (AMV) med Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som överordnad central myndighet.
 7. lansett

  lansett, lancett, liten tunnbladig, tvåeggad kniv med skarp spets som används som kirurgiskt instrument.
 8. dövundervisning

  dövundervisning, undervisning för elever som på grund av dövhet eller grav hörselskada är i behov av teckenspråkig kommunikation (jämför dövas teckenspråk).
 9. guldtråd

  guldtråd, metalltråd för broderi, en dragen, utvalsad och förgylld tråd av silver- eller kopparlan (jämför lan), som även kan spinnas runt en kärna av silke eller lin.
 10. strukturell lingvistik

  strukturell lingvistik, strukturlingvistik, språkvetenskap som ser språk som system av enheter eller strukturer på olika nivåer.