1. hillebard

  hillebard är ett vapen för strid som man använde under medeltiden.
 2. pik

  pik var under medeltiden ett långt spjutliknande stångvapen.
 3. vapen

  vapen är ursprungligen utrustning för strid och jakt.
 4. grekisk religion

  grekisk religion är religionen i de grekiska områdena under antiken mellan 800 före Kristus och 500 efter Kristus.
 5. Laos

  Laos är ett land i sydöstra Asien.