1. landbacken

  lan`dbacken subst., best. f. ORDLED: land--back-en
  Svensk ordbok
 2. landbris

  lan`dbris subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: land--bris-en
  Svensk ordbok
 3. lantluft

  lan`tluft subst. ~en ORDLED: lant--luft-en
  Svensk ordbok
 4. landdriven

  lan`ddriven adj. landdrivet landdrivna ORDLED: land--driv-en
  Svensk ordbok
 5. landkrabba

  lan`dkrabba subst. ~n landkrabbor ORDLED: land--krabb-an
  Svensk ordbok
 6. lantvin

  lan`tvin subst. ~et ~er ORDLED: lant--vin-et
  Svensk ordbok
 7. landrygg

  lan`drygg subst. ~en ~ar ORDLED: land--rygg-en
  Svensk ordbok
 8. babblan

  babb`lan subst., best. f. ORDLED: babbl-an
  Svensk ordbok
 9. lantbrukskonsulent

  lan`tbrukskonsulent subst. ~en ~er ORDLED: lant-bruks--kon-sul-ent-en
  Svensk ordbok
 10. lantgård

  lan`tgård subst. ~en ~ar ORDLED: lant--gård-en
  Svensk ordbok