1. lantlolla

  lan`tlolla subst. ~n lantlollor ORDLED: lant--loll-an
  Svensk ordbok
 2. lansiär

  lansiär [lansiä´r el. laŋsiä´r] subst. ~en ~er ORDLED: lansi-är-en
  Svensk ordbok
 3. landsantikvarie

  landsantikvarie [lan`(d)s-] subst. ~n ~r ORDLED: lands--antikv-ari-en
  Svensk ordbok
 4. landhockey

  lan`dhockey subst. ~n ORDLED: land--hock-eyn
  Svensk ordbok
 5. landremsa

  lan`dremsa subst. ~n landremsor ORDLED: land--rems-an
  Svensk ordbok
 6. landvad

  lan`dvad subst. ~en ~ar ORDLED: land--vad-en
  Svensk ordbok
 7. landstingsskatt

  landstingsskatt [lan`(d)s-] subst. ~en ORDLED: lands-tings--skatt-en
  Svensk ordbok
 8. landning

  lan`dning subst. ~en ~ar ORDLED: land-ning-en
  Svensk ordbok
 9. landsrätt

  landsrätt [lan`(d)s-] subst. ~en ORDLED: lands--rätt-en
  Svensk ordbok
 10. landningsmärke

  lan`dningsmärke subst. ~t ~n ORDLED: land-nings--märk-et
  Svensk ordbok