1. lantmarskalk

  lan`tmarskalk subst. ~en ~ar ORDLED: lant--mar-skalk-en
  Svensk ordbok
 2. landskapssten

  landskapssten [lan`(d)-] subst. ~en ~ar ORDLED: land-skaps--sten-en
  Svensk ordbok
 3. gafflan

  gaff`lan subst., best. f. ORDLED: gaffl-an
  Svensk ordbok
 4. landfäste

  lan`dfäste subst. ~t ~n ORDLED: land--fäst-et
  Svensk ordbok
 5. landningshjul

  lan`dningshjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: land-nings--hjul-et
  Svensk ordbok
 6. landtunga

  lan`dtunga subst. ~n landtungor ORDLED: land--tung-an
  Svensk ordbok
 7. landstingsman

  landstingsman [lan`(d)s-] subst. ~nen landstingsmän, best. plur. landstingsmännen ORDLED: lands-tings--mann-en
  Svensk ordbok
 8. ulan

  ula´n subst. ~en ~er ORDLED: ulan-en
  Svensk ordbok
 9. landskansli

  landskansli [lan`(d)s-] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: lands--kansli-et
  Svensk ordbok
 10. landhöjning

  lan`dhöjning subst. ~en ~ar ORDLED: land--höj-ning-en
  Svensk ordbok