1. ordförande

  ordförande, person som för viss tid utses att leda en förenings eller kommuns verksamhet och sammanträden.
 2. primärvård

  primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.
 3. ädelreformen

  ädelreformen, vanlig benämning på den reform som innebar att ansvaret för de lokala sjukhemmen för långtidssjuka och servicebostäderna för handikappade från 1992 övertogs av kommunerna från landstingen.
 4. beredning

  beredning, förberedelse av ett ärende för beslut.
 5. mandatfördelning

  mandatfördelning sker i flera led i parlament och kommunala församlingar (regionalt mellan partierna och inom partierna) och har samband med reglerna för valsystem, valkretsindelning med mera.

 6. landstingskommun

  landstingskommun, tidigare kommunalrättslig benämning på landsting, varvid avsågs både det geografiska området och den juridiska personen, där det folkvalda landstinget var högsta organ.

 7. primärkommun

  primärkommun, gemensam benämning på förutvarande städer, köpingar och landskommuner till skillnad från sekundärkommunen, landstinget, som omfattar flera primärkommuners områden.
 8. valbarhet

  valbarhet, kvalifikationskrav för att bli vald till förtroendeuppdrag, bl.a. som ledamot av riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och kommunala nämnder samt Europaparlamentet.
 9. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård är sådant som görs för att förebygga och behandla sjukdomar och skador.
 10. röstlängd

  röstlängd, förteckning över röstberättigade vid riksdagsval, kommunala val och val till EU-parlamentet samt ev. folkomröstningar.