1. Boden

  Boden, kommun och tätort (stad) i Norrbotten (Norrbottens län).

 2. Västerbottens län

  Västerbottens län, län i norra Norrland.

 3. rösträtt

  rösträtt, rätt att avge röst i ett allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt folkomröstning; historiskt även rätt att delta i prästval samt kommunalstämmas respektive kyrkostämmas och allmän rådstugas överläggningar och beslut.
 4. landstingsskatt

  landstingsskatt [lan`(d)s-] subst. ~en ORDLED: lands-tings--skatt-en
  Svensk ordbok
 5. sekundärkommun

  sekundä`rkommun subst. ~en ~er ORDLED: sekund-är--kom-mun-en
  Svensk ordbok
 6. privatpraktik

  priva`tpraktik subst. ~en ORDLED: priv-at--prakt-ik-en
  Svensk ordbok
 7. hemställa

  hem`ställa verb hemställde hemställt, pres. hemställer ORDLED: hem--ställ-er SUBST.: hemställande, hemställning
  Svensk ordbok
 8. grötrock

  grö`trock subst. ~en ~ar ORDLED: gröt--rock-en
  Svensk ordbok
 9. huvudman

  huvudman [hu`v- äv. huv`-] subst. ~nen huvudmän, best. plur. huvudmännen ORDLED: huvud--mann-en
  Svensk ordbok