1. landsting

  landsting, medeltida benämning i Danmark, Finland och Sverige på ett för en hel lagsaga eller ett helt landskap gemensamt ting.
 2. gymnasieskola

  gymnasieskola är en treårig frivillig skola i Sverige.
 3. lagman

  lagman, i äldre tid den främste ämbetsmannen inom landskapet, senare en tjänstetitel inom domstolsväsendet.
 4. departement

  departement, franskt administrativt område (totalt 96 st.), motsvarande ett svenskt län.
 5. medborgarförslag

  medborgarförslag, rätt för den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget att väcka ärenden i fullmäktige.
 6. hemsjukvård

  hemsjukvård, sjukvård som ges i enskilda hem av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och annan personal (dock inte läkare) som ingår i den offentliga hälso- och sjukvården.
 7. Uppsala slott

  Uppsala slott, slott i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län).
 8. almstriden

  almstriden, batalj i Kungsträdgården, Stockholm, 12–13 maj 1971, då ett antal miljövänner genom att klättra upp i de hundraåriga almarna lyckades hindra att träden sågades ned för den av landstinget beslutade uppgången från en tunnelbanestation.
 9. audionom

  audionom, tidigare hörselvårdsassistent, person som huvudsakligen arbetar inom landstingets hörselvård, eller inom privat sådan verksamhet, med kartläggning, utredning och behandling av hörselskador samt information om hörselskador och hjälpmedel.
 10. sparbank

  sparbank, bank utan enskilt vinstintresse med syfte att främja sparsamhet, en uppgift som i Sverige uppfylls genom bl.a. fullständig bankverksamhet, ekonomisk rådgivning, publiceringsverksamhet och opinionsbildning i sparfrågor.