1. landstingsstyrelse

  landstingsstyrelse, tidigare benämning på regionstyrelse.

 2. Region Dalarna

  Region Dalarna, regionkommun för Dalarnas län. 

 3. brukarinflytande

  brukarinflytande, inflytande över verksamhet för dem som utnyttjar eller brukar kommunens eller landstingets tjänster, t.ex. skolbarnsföräldrar, elever, patienter, hyresgäster, pensionärer och funktionshindrade.
 4. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 5. Knivsta

  Knivsta, centralort i Knivsta kommun, Uppland (Uppsala län), 20 km söder om Uppsala; 7 977 invånare (2016).

 6. vårdgaranti

  vårdgaranti, utfästelse om att landstingens sjukvård skall tillhandahålla undersökning och behandling inom viss tid i icke-akuta fall.
 7. hushållsskola

  hushållsskola, sammanfattande benämning på lanthushållsskola och yrkesskola för husmodersutbildning.
 8. Östersund

  Östersund, centralort (stad) i Östersunds kommun, Jämtland (Jämtlands län); 49 806 invånare (2016).

 9. Region Jönköpings län

  Region Jönköpings län, regionkommun för Jönköpings län. 

 10. lokaliseringsprincipen

  lokaliseringsprincipen, en i kommunallagen fastslagen, i rättspraxis utvecklad princip vid bestämmandet av kommunal kompetens.