1. närvarorätt

  närvarorätt, rätt att närvara vid ett möte eller sammanträde.
 2. junigrundlagen

  junigrundlagen (danska junigrundloven), den danska grundlag som underskrevs av Fredrik  VII 5 juni 1849.
 3. Ájtte

  Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk, specialmuseum för fjällregionen, huvudmuseum för den samiska kulturen och informationscentrum för fjällturismen i Sverige.
 4. Älvsborgs länsmuseum

  Älvsborgs länsmuseum, stiftelse inom Västra Götalandsregionen sedan 1999.
 5. Östergötlands länsmuseum

  Östergötlands länsmuseum, Linköping, bygger ursprungligen på Östergötlands fornminnesförenings samlingar från 1864 och Charles Emil Hagdahls donation av konst till Linköpings stad.
 6. länsskolnämnd

  länsskolnämnd, tidigare statlig myndighet i varje län för tillsyn av skolväsendet.
 7. Bergslagens folkhögskola

  Bergslagens folkhögskola, tidigare Skinnskattebergs folkhögskola, grundad 1960.
 8. länsdemokrati

  länsdemokrati, form för länens styrelse varigenom länets invånare får välja egna representanter till ett folkvalt organ, ofta kallat länsparlament.

 9. Vilhelm Buhl

  Buhl, Vilhelm, 1881–1954, dansk politiker (socialdemokrat), ledamot av Landstinget 1932–39 och Folketinget 1939–53.
 10. gutnaltinget

  gutnaltinget, gutarnas allting, ett för Gotland gemensamt ting, som 1487 för första gången benämndes almindelig landstingh.