1. lån

  lån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lån-et
  Svensk ordbok
 2. gisslan

  giss`lan subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: gissl-an
  Svensk ordbok
 3. låna

  lå`na verb ~de, ~t; perf. part. plur. ~de äv. lånta ORDLED: lån-ar SUBST.: lånande; lån
  Svensk ordbok
 4. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok