1. blåljus

  blåljus, utryckningsljus, utgör tillsammans med siren larmanordning på utryckningsfordon (ambulans, brandbil, polisfordon med flera), visande runt om blinkande blått sken för påkallande av fri väg.

 2. alarmeringssystem

  alarmeringssystem, system som består av organ för informationsinhämtning (t.ex. radarstationer), alarmeringsledning och larmanordningar.
 3. utryckningsfordon

  utryckningsfordon, fordon som kan användas för att påkalla fri väg vid nödsituation eller brådskande tjänsteutövning.
 4. falskt larm

  falskt larm, brott mot allmän ordning som begås när någon genom att uppsåtligen lämna oriktig uppgift föranleder onödig säkerhetsåtgärd.