1. skälla

  1skäll`a subst. ~n skällor ORDLED: skäll-an
  Svensk ordbok
 2. trygghetslarm

  trygg`hetslarm subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: trygg-hets--larm-et
  Svensk ordbok
 3. prakt

  prakt subst. ~en ORDLED: prakt-en
  Svensk ordbok
 4. bomb

  bomb [båm´b] subst. ~en ~er [båm´b-] ORDLED: bomb-en
  Svensk ordbok
 5. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok