1. Vinga

  Vinga, ö i Göteborgs yttre skärgård, ca 17 km väster om Göta älvs mynning.

 2. hjärtstopp

  hjärtstopp betyder att hjärtat plötsligt slutar slå.

 3. luftindikering

  luftindikering, att fastställa förekomst och/eller bestämma koncentration av ett ämne i luft, t.ex. B- och C-stridsmedel eller radioaktiv strålning som underlag för larm.
 4. rumor

  rumor stoj, oväsen, buller, larm, gny, oljud o.d. (vardaglig eller ålderdomlig prägel).
 5. hjärtstillestånd

  hjärtstillestånd är att hjärtat plötsligt slutar slå. 

 6. John Wayne

  Wayne, John, egentligen Marion Michael Morrison, 1907–79, amerikansk skådespelare.

 7. assistanshund

  assistanshund, samlingsbenämning på servicehundar för funktionshindrade, signalhundar för hörselskadade, ledarhundar för synskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi.
 8. bladskärarmyror

  bladskärarmyror, grupp myror, huvudsakligen tillhörande släktet Atta, som förekommer i Syd- och Mellanamerika samt i södra USA.
 9. Anders Kompass

  Kompass, Anders, född 1955, ämbetsman, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) 1999–2016, sedan 2017 ambassadör i Guatemala.

 10. larmsystem

  larmsystem, system i vilket ett visst skeende eller tillstånd, t.ex. en brand eller ett inbrott initierar åtgärder mot detta.