1. larmsystem

  larmsystem, system i vilket ett visst skeende eller tillstånd, t.ex. en brand eller ett inbrott initierar åtgärder mot detta.
 2. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 3. svagström

  svagström, elektrisk ström av så låg styrka, spänning eller frekvens att den är ofarlig för person eller egendom.
 4. Ben Johnson

  Johnson, Ben, 1918–96, amerikansk skådespelare.
 5. rocklyrik

  rocklyrik, dels rocktexter i allmän bemärkelse (jämför engelska lyrics), dels benämning på sådana rocktexter som tillskrivs särskilda, litterära kvaliteter.
 6. fönsterglas

  fönsterglas, en typ av planglas.
 7. Ragnar Grippe

  Grippe, Ragnar, född 15 oktober 1951, tonsättare.
 8. första hjälpen

  första hjälpen är åtgärder man kan göra för att rädda någon som råkat ut för en olycka eller plötsligt blivit sjuk.

 9. stabilt sidoläge

  stabilt sidoläge, tidigare framstupa sidoläge, en kombination av sidoläge och bukläge i vilket man placerar medvetslösa personer som andas i väntan på vård.

 10. gasdetektor

  gasdetektor, instrument för påvisande av en gaskomponent.