1. fjällräddningen

  fjällräddningen, fjällräddningstjänsten , består av polismän och fjällvan ortsbefolkning, organiserade i fjällräddningspatruller.
 2. larmplan

  larmplan, larmlista , planerat handlingsmönster vid en händelse som utlöser ett larm, t.ex. en olycka som kräver insats av mycket sjukvårdspersonal (jämför katastrofplan), ett haveri i en industri, elproduktionsanläggning e.d. eller en mobilisering.
 3. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.

 4. tornväktare

  tornväktare, tjänsteman som förr från kyrktorn under natten höll vakt i städer.
 5. rassel

  rassel, ett onormalt andningsljud som kan höras i stetoskop vid auskultation.
 6. övervakningsutrustning

  övervakningsutrustning, patientövervakningssystem, utrustning som används inom sjukvården för att fortlöpande kontrollera viktiga fysiologiska funktioner, t.ex. andning, hjärtverksamhet, blodtryck och temperatur.
 7. brandvarnare

  brandvarnare är en anordning som känner av rök och som då avger en varningssignal.
 8. François de Malherbe

  Malherbe, François de, 1555–1628, fransk diktare.
 9. Victor McLaglen

  McLaglen, Victor, 1886–1959, brittisk-amerikansk skådespelare.
 10. Didier Comès

  Comès, Dieter ( Didier), 1942–2013, belgisk serieskapare.